30737373
GAMLE DÆK

Pas på gamle dæk på campingvognen
 

Mange danskere kører på campingferie i sommermånederne. Men der er god grund til at efterse særligt campingvognens dæk grundigt, inden man drager af sted.

Hver sommer ser man ulykker med campingvogne, både i Danmark og i resten af Europa. Flere af disse ulykker, der ofte medfører skader på personer, materiel og afstedkommer lange køer på de sommertravle motorveje, kunne være undgået, hvis ejerne havde kigget deres dæk lidt efter i sømmene før turens start.
”For at sige det lidt firkantet så er problemet, at dæk på campingvogne rådner op, før dækkene slides op. Der vil typisk vise sig ved, at dæksiden er krakeleret, dvs. har mange fine revner. Det er tegn på ældning af gummiet på grund af solens og luftens påvirkninger. Samtidig kan der være masser af dækmønster tilbage på slidbanen, men dækket vil ofte være afgørende svækket. Når dækket kommer på arbejde med høj fart og tilsvarende læs på ferieturen, sker det, at dækket pludselig eksploderer.”

Generelt er dæk på campingvogne nemlig kun dimensioneret lige til grænsen: Den fulde bæreevne og det fulde hastighedspotentiale er som regel udnyttet, så der er ikke noget overskud at give af. Derfor er det nødvendigt at holde særlig øje med campingdækkenes stand – navnlig ældningsskader, og at man i øvrigt generelt behandler sine dæk pænt og ordentligt.

”Det er luften, som giver dækket bæreevne og styrke til at modstå de almindelige slag fra ujævnheder i vejen. Vi ser fra tid til anden, at campingvognene står hele vinteren med halvflade dæk. Når det så bliver forår, så trækker man campingvognen med halvflade dæk den korte tur ned på servicestationen for at pumpe dem op til korrekt dæktryk. Men allerede efter denne korte tur kan skaden være sket. Dækket bliver overbelastet i karkassen, hvilket viser sig som blåfarvede varmeskader og indre separeringer, og i mere grelle tilfælde gnaver fælgkanten sig ind i dækkets sider. Et dæk, der har været udsat for en sådan behandling, kan pludselig svigte, når det kommer på arbejde.

Men der er også andre faktorer, der kan forringe sikkerheden: ”Når ferieturen står for døren, kan det være fristende at overlæsse campingvognen, og der kan man relativt let overbelaste selv gode dæk.”,

tips til en sikker ferie med campingvognen:

  1. Vær opmærksom på ældningsskader: Dæksiden må ikke have små eller store revner eller buler.
  2. Lad ikke campingvognen stå på halvflade dæk gennem længere tid. Det skader dækkene.
  3. Kør ikke med halvflade dæk – dækkene kan tage skade selv over korte strækninger.
  4. Kør ikke for hurtigt – risikoen for at en dækskade udvikler sig stiger med farten.
  5. Læs campingvognen med omtanke og kør ikke med overlæs. Dæk på campingvogne har stort set ikke noget overskud af bæreevne i forhold til dæk på personbiler.
  6. Placér bagagen lavest muligt i campingvognen af hensyn til tyngdepunktet. Tunge ting bør desuden heller ikke ligge bagerst i vognen, hvilket kan øge risikoen for, at campingvognen kommer i slinger. Sørg for et positivt kugletryk på mellem 50 og 75 kg – check evt. med badevægten, når campingvognen er læsset.
  7. Husk dækkets værste fjender er: Lavt dæktryk, overlæs, høj fart og kantsten.